www.tmzc.org.pl

Informacje > Z dorobku TMZC
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

Zdobywane doświadczenia i dorobek TMZC

 rok 2015 (2016-03-18)

Rok 2015 był dla nas rokiem Jubileuszu 15-lecia działalności TMZC. Równie pracowity jak poprzednie. Zapraszamy do szczegółowej informacji.

więcej

 rok 2014 (2015-03-04)

Nasze działania w 2014 r. pokazały, że założenie  partnerskiej współpracy pozwala na szerszą i sprawniejszą realizacje pomysłów i zamierzeń.

więcej

 rok 2013 (2014-03-10)

W 2013 r. zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć i projektów zarówno samodzielnie jak i wspólnie z innymi podmiotami. Rok ten pokazał, że partnerska współpraca to dobra droga.

więcej

 rok 2012 (2013-03-22)

Zakończyliśmy kolejny rok pracy naszego Towarzystwa. W 2012 pracowitym roku zajmowaliśmy się działalnością turystyczną - promocyjną regionu, kulturalną, edukacyjną, wspieraliśmy pomocą najuboższych mieszkańców. Niezbędna jest współpraca z instytucjami realizującymi podobne cele, ważna jest partnerska współpraca z samorządem Gminy Cekcyn i Powiatu Tucholskiego.

więcej

 rok 2011 (2012-03-31)

Minął kolejny rok pracy i zakończyliśmy kadencję władz naszego Towarzystwa. W minionej kadencji obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia naszej działalności. Od początku działalności przede wszystkim działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy działalność kulturalną i edukacyjną, w kręgu naszych zainteresowań jest również wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W 2011 r. realizowaliśmy następujące przedsięwzięcia...

więcej

 rok 2010 (2010-12-30)

W 2010 r. zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć i projektów (czyt. dalej).

więcej

 rok 2009 (2010-03-30)

2009 rok, to był rok bardzo wyczerpujący czasowo, organizacyjnie oraz ilością, a przede wszystkim jakością prac, co przełożyło się na efektywność. Rekordowa jest wielkość pozyskanych dotacji (ponad 400.000 zł). Jesteśmy poważnym partnerem instytucji pomocowych i lokalnych partnerów: samorządów, instytucji oraz NGO. Naszą odpowiedzialności i wiarygodność poświadcza realizacja projektu z środków Unii Europejskiej, który realizujemy w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu n.W. (dotacja, ponad 400 tys. zł, projekt dla 100 bezrobotnych w dwóch powiatach). Dzięki bardzo dobrej współpracy z Samorządem Gminy Cekcyn korzystamy z biura, które wspólnie wyremontowaliśmy.

więcej

 rok 2008 (2009-03-20)

Realizujemy ponownie projekt TMZC jako Lokalnej Organizacji Grantowej (LOG), pomagamy nowy organizacjom z terenu powiatu tucholskiego. Po raz pierwszy zaczynamy realizację projektu współfinansowanego z EFS.

więcej

 rok 2007 (2008-03-14)

Rekordowy rok pod względem wielkości oraz ilości przedsięwzięć. Upłynął pod hasłami Społeczeństwa Informacyjnego (e-VITA 2) i Lokalnej Organizacji Grantowej (LOG).

więcej

 rok 2006 (2007-03-02)

Ten rok był bardzo pracowity. Staliśmy się Lokalną Organizacją Grantową, rozpoczęliśmy realizację II edycji programu "e-VITA 2".

więcej

 rok 2005 (2005-12-30)

Powstają nowe portale internetowe, realizujemy II etap szlaków rowerowych, wydajemy mapę turystyczną...

więcej

 rok 2004 (2004-12-29)

Zatrudniamy kolejne osoby bezrobotne przy realizacji nowego projektu - początku budowy szlaków rowerowych. Zaczynamy współpracę przy programie informatyzacji "e-VITA"...

więcej

 rok 2003 (2003-12-29)

Rozpoczęliśmy realizowanie nowych projektów kulturalnych z innymi organizacjami, kontynuujemy sprawdzone przedsięwzięcia. Pomagamy mieszkańcom zatrudniając osoby bez pracy do realizacji projektów...

więcej

 rok 2002 (2002-12-27)

Wydaliśmy pierwszy folder promocyjny Gminy Cekcyn, a po doświadczeniach z projektu uruchomienia podświetlenia kościoła i wystawionego nocnego misterium, zrodził się pomysł na nowe przedsięwzięcie...

więcej

 rok 2001 (2001-12-28)

Po pierwszych kilku miesiącach pracy w 2000 r. rozpoczęliśmy realizację nowych przedsięwzięć...

więcej

 rok 2000 (2000-12-29)

W marcu 2000 r. członkowie Komitetu Założycielskiego TMZC jeszcze nieformalnie wzięli udział w VI Międzynarodowych Targach Turystyki "Na Styku Kultur..."

więcej