www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Kończy się projekt Centrum Dziecka i Rodziny

Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji  projektu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego i szwedzkiej fundacji WORLD CHILDHOOD FOUNDATION, w ramach którego powstało w naszej gminie Centrum Dziecka i Rodziny.

Centrum nie jest jako takie nową instytucją, jego działania bazują na już funkcjonujących instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Głównym działaniem projektowym jest powstanie w naszej gminie Grup Zabawowych  - cyklicznych spotkań małych dzieci i ich rodziców pod kierunkiem animatorek .


Działania towarzyszące to spotkania ze specjalistami (głownie logopeda), pikniki, plenerowe spotkania integracyjne, kiermasze odzieży i zabawek, letnie „kąciki malucha”, wycieczki, cykle spotkań w bibliotece  wykorzystaniem „worków” edukacyjnych i inne w zależności od pomysłów i potrzeb.
Zespół CDiR tworzą przedstawiciele Przedszkola Gminnego, świetlic wiejskich, Biblioteki Gminnej i filii, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, organizacji pozarządowych.
Bieżące informacje o działaniach Centrum zamieszczane są na stronie www.cekcyn.pl w zakładce gmina/projekty partnerskie z Fundacją Komeńskiego.
Projekt koordynuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.
Projekt realizowany był w latach 2013 - 2015.
O dalszym funkcjonowaniu Centrum informować będziemy na bieżąco.

2015-12-30