www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 „STROFY Z SZUFLADY”

W dniu 25.11.2015r. zostało zaakceptowane sprawozdanie Nieformalnej Grupy Seniorów RAZEM z realizacji projektu „Strofy z szuflady”. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Inicjuj z FIO”.
Celem głównym projektu było zebranie wierszy mieszkańców gminy, wykonanie ilustracji i wydanie tomiku wierszy.
Odbyło się 10 warsztatów plastycznych w 4 świetlicach wiejskich oraz w Pracowni Plastycznej GOK w Cekcynie – uczestnicy wykonali 92  ilustracje do wybranych utworów poetyckich naszych mieszkańców.

Wykonano dokumentację zdjęciową prac plastycznych i przesłano do wydawcy wraz z wierszami;
Przygotowana została wystawa prac plastycznych w dużej sali GOK, która cieszyła się dużą popularnością. Oglądali ją zarówno mieszkańcy jak i turyści naszej gminy. Prace podziwiane były też przez gości m.in. uczestników spotkanie Ogólnopolskiej  Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Naszym projektem jak i działaniami seniorów w naszej gminie zainteresowała się również TV Bydgoszcz, umieszczając w programie „Mamy to” informację o projekcie i migawki z wystawy.


W celu popularyzacji twórczości poetyckiej mieszkańców naszej gminy zorganizowani 6 wieczorków poetyckich w świetlicach wiejskich i GOK

Wydany został tomik wierszy. Część egzemplarzy otrzymali  autorzy prac plastycznych oraz uczestnicy wieczorków poetyckich. Część egzemplarzy rozprowadzana była wśród mieszkańców i turystów w nadjeziornej Galerii Produktu Lokalnego i Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.

Zebrane opinie autorów, uwagi odbiorców oraz prace plastyczne wykorzystamy
w kolejnych etapach działań.

2015-11-27