www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Walne Zebranie TMZC 2015, mamy 15 lat! :)

27.03.2015r. w Ośrodku Turystycznym „Jarzębina” w Cekcynie odbyło się Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa.

Część I


1) Otwarcie zebrania.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Sprawozdanie z pracy Zarządu TMZC za 2014 r. (prezentacja multimedialna)

5) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego
i udzielenia absolutorium dla Zarządu TMZC za 2014 r.

7) Ustalenie planu pracy Towarzystwa na 2015 r.

8) Sprawy bieżące.

9) Wolne wnioski (pomysły, inicjatywy, itd.).
 


Część II


10) Wspomnienia i refleksje po 15 latach działalności


11) Zamknięcie zebrania
2015-04-02