www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Walne Zebranie TMZC - 2014

W dniu 28 marca 2014 odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.
Przedstawione zostało sprawozdanie z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Walne Zebranie uchwałą przyjęło sprawozdanie finansowe i udzieliło absolutorium dla Zarządu. Walne Zebranie przyjęło również uchwałą zmiany w statucie TMZC. W drugiej części obrad wybrane zostały władze na kolejną kadencję, nowym prezesem została Felicyta Król-Pawelska. Dyskutowano o sprawach bieżących i przedsięwzięciach, przyjęto również plan pracy na rok 2014.
Kol. Marek Kujawa podziękował za wieloletnią współpracę na stanowisku prezesa TMZC. 

2014-03-28