www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Minął rok – wspomnienia, ciekawostki i refleksje po realizacji planowanych projektów

Współpraca i koordynacja.

1.W ramach realizacji jednego z naszych celów statutowych – działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej – koordynowaliśmy projekty partnerskie Gminy Cekcyn z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego.
Informacje o realizacji programów: „Od serca dla dziecka”, Centrum Dziecka  Rodziny oraz „Seniorzy dla najmłodszych” znajdują się  na stronie  www.cekcyn.pl w zakładce: Projekty partnerskie z Fundacją Komeńskiego

2. W ramach współpracy ze świetlicami wiejskimi koordynowaliśmy organizację letnich biwaków w obiekcie STAREJ SZKOŁY w Trzebcinach.Biwaki dofinansowane były ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Projekty własne.
W roku 2013 realizowaliśmy 2 projekty dofinansowane ze środków budżetu Gminy Cekcyn.
Świetlicowe grupy edukacyjno-zabawowe dla dzieci w wieku 2-4 lat
Okres realizacji luty 2013 - listopad 2013.
Koszt całkowity zadania – 5820,00 zł
Grant Gminy Cekcyn -  3900,00 zł
W ramach realizacji projektu przeprowadzono 360 godzin zajęć w 2 grupach edukacyjno-zabawowych  w Ostrowie i Nowym Suminie.


Wspólnie z rodzicami zostały zorganizowane 2 wyjazdy do muzeum w Tucholi oraz do Family-Parku i ogrodu zoologicznego do Bydgoszczy


Organizacja wyjazdów możliwa jest dzięki zaangażowaniu rodziców – problemem pozostaje koszt wynajęcia autokaru.
Na gminnych scenach
Okres realizacji marzec 2013 - wrzesień 2013.
Koszt całkowity zadania – 6596,50 zł
Grant Gminy Cekcyn – 4000,00 zł

Celem zadania było podtrzymanie  tradycji zarówno świetlicowych festiwali teatralnych jak i nadjeziornych spotkań misteryjnych z jednoczesnym poszukiwaniem nowych form i środków wyrazu artystycznego i widowiskowego. Cele zostały osiągnięte. W dniu 9 maja 2013 odbył się VI Festiwal Teatralny Swietlic Wiejskich Gminy Cekcyn. W tym roku zespoły świetlicowe przygotowały wspólne przedstawienie "Ziemia jest wielką jabłonią".


Taka realizacja pozwoliła na integrację zespołów a także wypracowanie modelu pracy zespołowej. Publiczność  - uczestnicy Seminarium PREMD z różnych miejscowości naszego województwa - docenili trud i wkład pracy  młodych aktorów.


Nocne Misteria Nadjeziorne po raz drugi odbyły się na scenie amfiteatru. Ekipa misteryjna wzbogaciła się o kolejne doświadczenia w budowaniu spektaklu w amfiteatrze.
Cieszy aktywny udział i zaanagażowanie mieszkańców z różnych grup wiekowych i środowiskowych, w tym dużej grupy młodzieży.


Zakończylismy realizację „małego projektu” – wydanie mini-przewodników po szlakach rowerowych.


Publikacja współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Kwota dofinansowania to  7590,00 zł – obecnie trwa procedura zatwierdzania wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.

2014-01-16