www.tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Seniorzy dla najmłodszych

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego podpisała umowę z Gminą Cekcyn w celu realizacji wspólnych działań w ramach projektu pt. „Seniorzy dla najmłodszych”.

Przedstawicielem Gminy Cekcyn oraz osobą do kontaktów z Fundacją jest Felicyta Król-Pawelska - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

Celem projektu jest włączanie seniorów w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci. Projekt obejmuje następujące komponenty:

•    Seminaria otwierające, W każdej gminie zostanie zorganizowane seminarium otwierające, w którym wezmą udział uczestnicy projektu oraz przedstawiciele/lki instytucji i organizacji pracujących z dziećmi.
•    Szkolenia.W każdej gminie odbędą się 3 szkolenia (łącznie 50 godzin dydaktycznych). Zakres tematyczny szkoleń: rola zabawy w życiu dziecka, obserwowanie i słuchanie dzieci, stymulowania rozwoju poprzez wykorzystanie najnowszych metod pedagogicznych, udzielanie pierwszej pomocy, opieka, współpraca z rodzicami, organizacji zajęć z dziećmi. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają oficjalne certyfikaty uprawniające do pełnienia funkcji wolontariusza w zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci.
•    Doradztwo personalne. Po szkoleniach każdy uczestnik projektu będzie mógł uczestniczyć w indywidualnym spotkaniu z doradcą, który pomoże w wypracowaniu indywidualnego planu pracy z dziećmi.
•    Prowadzenie/pomoc w zajęciach dla dzieci. Współpraca wolontariuszy z lokalnymi instytucjami np. przedszkolem, biblioteką, świetlicą, domem kultury itp.
•    Seminaria podsumowujące oraz publikacja. Promocja projektu i przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w gminach.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono 4 gminy: Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie), Cieszanów (woj. podkarpackie), Głuchów (woj. łódzkie), Piecki (woj. warmińsko-mazurskie). Projekt trwa od czerwca do grudnia 2013 roku i jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.         

2013-08-13