www.tmzc.org.pl

e-VITA > Program e-VITA
niedziela, 23 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Technologie informacyjne w rozwoju lokalnych społeczności

Fundatorami programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności , Cisco Systems i Fundacja Wspomagania Wsi .

Celem programu jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w rozwoju lokalnych społeczności w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Program e-VITA 2 jest oparty na doświadczeniach zdobytych w efekcie realizacji pierwszej edycji programu e-VITA (2004-2005). Program jest skierowany do społeczności wsi i małych miast. Gminy (w tym Partnerstwo z gminy Cekcyn ) zostały wyłonione w ogólnopolskim konkursie, który odbył się wiosną 2006. Realizacja programu trwała dwa lata (2006-2005) i obejmowała:

I.   Praktyczne wsparcie wybranych społeczności (gmin) w wykorzystaniu technologii informatycznych w lokalnym rozwoju.

Wybrane społeczności zaprosiliśmy do przeprowadzenia w ramach programu kolejnych elementów procesu umożliwiającego efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w lokalnym rozwoju. W trakcie programu:

- przeprowadzone zostanie planowanie rozwoju IT i opracowany zostanie dokument – założenia do gminnej strategii/strategia rozwoju IT,
- utworzony zostanie publiczny punkt dostępu do Internetu,
- przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców z zakresu podstawowych i zaawansowanych umiejętności wykorzystania Internetu,
- mieszkańcy będą mogli w praktyce wypróbować zdobyte umiejętności, prowadząc projekty związane z praktycznym wykorzystaniem Internetu,
- samorządy wybranych gmin otrzymają wiedzę i wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków o dotacje na budowę infrastruktury teleinformatycznej do funduszów UE.

Działania prowadzone w ramach programu skierowane są przede wszystkim do samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży. Korzyści uzyskane przez beneficjentów programu oraz wypracowane modele działań, możliwości zastosowań, a także konkretne przedsięwzięcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych zrealizowane w kilkunastu gminach będą służyć jako przykład oraz stanowić zachętę i inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne społeczności wiejskie.

II.   Działania edukacyjne i informacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z całej Polski.

Beneficjentom programu przekazana zostanie wiedza na temat praktycznych możliwości wykorzystania Internetu oraz technologii informacyjnych w lokalnym rozwoju, w tym w edukacji, przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy. Program obejmie również organizację konferencji i seminariów oraz  publikację serii poradników. W ramach programu kontynuowane będzie działanie specjalistycznego serwisu internetowego Witryna Wiejska . Głównym zadaniem Witryny Wiejskiej jest przekazanie doświadczeń programu i wsparcie rozwoju małych gmin. Portal adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast oraz wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym oraz wykorzystaniem IT we własnym rozwoju.


2005-12-02