www.tmzc.org.pl

Informacje > Deklaracja członkowska
poniedziałek, 24 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Pobierz deklarację członkowską

Jeżeli chcesz działać to dołącz do nas, pobierz z naszej strony statut i deklarację członkowską towarzystwa. Przeczytaj uważnie statut, wypełnij dokładnie deklarację i wyślij ją na podany niżej adres.

Po otrzymaniu Twojej deklaracji, Zarząd TMZC zdecyduje na najbliższym posiedzeniu o przyjęciu do naszej organizacji, o czym zostaniesz poinformowany.

Kliknij tutaj, żeby pobrać deklarację członkowską (plik PDF - 91 kB)

Zapraszamy do współpracy - działaj z nami!

Adres pocztowy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Od Walnego Zebrania w dniu 01 kwietnia 2011 r. składki członkowskie kształtują się następująco:

- członek rzeczywisty (pełnoletni) - wpisowe 10 PLN,, składka 6 PLN miesięcznie, płatna za cały rok bieżący (72 zł) do końca II kwartału danego roku;
- członek uczestnik (niepełnoletni) - wpisowe 5 PLN, składka 2 PLN (do osiągnięcia pełnoletności), płatne na zasadach jak wyżej;
- członek wspierający - składka w stałej zadeklarowanej wysokości;
- członek honorowy - zwolniony z opłacania składek;
- młodzież ucząca się i studiująca do 26 roku życia, bez stałego zatrudnienia - wpisowe 5 PLN, składka 2 PLN, płatne jak wyżej;
- małżonkowie - członkowie TMZC, jeden - składka członka rzeczywistego, drugi z małżonków składka 1 PLN miesięcznie, płatne na zasadach jak wyżej;

Składki można opłacać:
- wpłata/przelew na konto TMZC: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddział w Cekcynie NRB 77 8144 0005 2007 0070 0434 0001 (forma preferowana)
-wpłata u Skarbnika TMZC.

W razie wątpliwości i pytań, możesz skontaktować się z nami także pocztą elektroniczną tmzc@tmzc.org.pl

2011-04-01